Recente zaken

Bestuurdersaansprakelijkheid (2)

Het voeren van verweer in een procedure aangespannen door een crediteur van een failliete vennootschap in de vastgoedsector. Aan de voormalige bestuurder wordt verweten dat deze onrechtmatig handelde door in de maanden voorafgaand aan het faillissement nieuwe leningen aan te trekken.

Surseance

Advisering van een onderneming in de uitzendbranche met als doel om via een surseance van één groepsmaatschappij een crediteurenakkoord af te dwingen teneinde het faillissement van de hele groep te voorkomen.
Getoond 21–22 van 2212345next �